Scankaart

De scankaart die u nu in gebruik heeft zal de komende jaren niet vervangen worden, zoals dat tot nu wel het geval was.
Deze kaart gaat gebruikt worden voor verschillende jaren !

Dus op het einde van het jaar uw scankaart niet in de afvalbak kieperen !


Vervanging lidkaart bij verlies of beschadiging:

Bij verlies of beschadiging van uw scankaart kan u bij het secretariaat een nieuwe kaart aanvragen
tegen de prijs van 10 euro (op voorhand te betalen).

U ontvangt uw nieuwe scankaart dan per post !