Trgger logo powered-3
Nieuwsbrief 29 september 2022

Aan de houders van een sportschutterslicentie 

Betreft JAARLIJKSE validatie sportschutterslicentie

Tijdens de vergadering van 19/9/22 bleken er bestuurders en leden niet akkoord met de handelswijze die ik met Fros had afgesproken namelijk de mogelijkheid tot collectieve verzending en ontvangst van de post tussen onze koepel en Trigger vzw..

Deze handelswijze was enkel om het jullie gemakkelijk te maken en om de kans klein te maken dat poststukken verloren zouden gaan.

Nieuwe werkwijze:

Jullie dienen zelf het VL12 formulier in te vullen (of een vooringevuld formulier op te vragen bij
documenten@triggervzw.be en dit samen met het
- uittreksel strafregister model 596.1-5A
- kopie van uw schietbeurten
- een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag
te sturen naar Fros.
U ontvangt dan uw jaarlijkse zegel rechtstreeks via de post op uw adres.

OPGEPAST dit is enkel voor de JAARLIJKSE validatie de 5-jaarlijkse kunnen enkel (na afspraak) via de club gebeuren !

Mvg

Marcel