Trgger logo powered-3
Nieuwsbrief 7 mei 2022


Hierbij enkele wijzigingen of reminders M.B.T Trigger vzw


met vol automatische mogelijkheden mogen niet gebruikt worden  bij TRIGGER VZW, ook al laat de wet dit voorlopig nog toe.

“Na het schieten, zowel lucht als vuurwapens: handen verplicht te wassen met zeep.” Je kijkt maar eens na op dr. Google wat loodvergiftiging kan meebrengen. Dit stond nog niet in het IR ( intern, vroeger huishoudelijk reglement, nu dus wel:)

• Toegankelijkheid pand TRIGGER VZW

Het is ons meegedeeld dat sommige leden, hun familieleden, die
geen lid zijn, meebrengen naar de kantine. Voor de wetgeving kan dit niet. Daarom staat te lezen op onze toegangsdeur: ‘enkel voor leden’
Tijdens de bestuursvergadering van 2 mei werd het volgende beslist en zal vermeldt worden in het intern reglement .
We zijn omschreven als kleine vzw, inhoudende dat  er allerhande beperkingen zijn en daardoor dienen we onze leden voor een keuze te zetten:

- ofwel zoon of dochter of ega Niet-schietend lid maken voor € 15,00 - of geen toegang tot het complex. 


Via de mutualiteiten kan dit bedrag jaarlijks teruggevraagd worden op voorwaarde dat men dit niet reeds bij een andere vereniging terugvorderde. I
We kunnen ons niet permitteren de wetgeving te negeren. Wie geen familielid als schietend lid heeft, kan niet genieten van deze maatregel. Algemene uitzondering voor wedstrijden, initiaties e.d.

• Betalingswijzen bij Trigger vzw
Het is algemeen geweten dat  wij steeds opteren voor digitale betalingen. Hoe minder cash hoe beter. De wetgever heeft inmiddels ook hetvolgende beslist:

Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden.


Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, in staat zijn particuliere klanten (consumenten) ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden.
We zullen hieraan voldoen tegen die tijd.

REMINDERS

De 5-jaarlijkse

 vernieuwingen gebeuren via de club de tweede donderdag van de maand, ook al zijn er wijsneuzen die anders uitkramen.
Voor afspraak te maken ENKEL via het emailadres: 
starttoshoot@triggervzw.be.
Daarna ontvangen jullie van ons Team Documenten de nodige formulieren & uitleg.

Gelieve de 5-jaarlijkse vernieuwingen

 NIET zelf te regelen. 

De jaarlijkse validering

: deze mag jezelf regelen. Je stuurt een mail naar documenten@triggervzw.be.

Je ontvangt je vooraf ingevulde VL12. Deze dien je enkel nog te ondertekenen en de nodige stukken toe te voegen.

Bij FROS geldt de regel: de datum van ontvangst geldt en NIET de datum van opsturen. Houdt hier zeker rekening mee! Graag ontvangen wij per mail een kopie van jullie sportschutterslicentie. Deze hebben wij nodig in onze administratie.
Jullie mogen deze mail sturen naar: 

documenten@triggervzw.be.

Je dient de licenties ten vroegste 2,5 maand en ten laatste 1 maand op voorhand te vernieuwen.
 
Wij zouden jullie ook met aandrang willen vragen, bij verandering van adres dit door te geven aan de club alsook FROS via het formulier VL13-2. Dit kan je ook bekomen bij 
documenten@triggervzw.be.

Persluchtwapens