Trgger logo powered-3

Cursus voor nieuwe leden bij Trigger vzw
Zaterdag 19/02/2022 07u45 tot 12u15 En/of
Maandag 21/02/2022 17u45 tot 22u15

Verloop van de cursus:
Gezien de coronamaatregelen zien we ons, bij grote aantallen deelnemers, genoodzaakt de cursus tweemaal aan te bieden zoals hierboven omschreven. Graag bij uw bevestiging welke dag jullie voorkeur heeft. Wie beide dagen kan, weten we dit graag om een gelijke verdeling te krijgen of de cursus op één dag te organiseren
Op deze cursusdagen gaan we ons hoofdzakelijk richten op de theorie, i.v.m. wapens en de wetgeving, veiligheid,… .Gezien de huidige coronasituatie beperken we ons tot de uitleg. Er zullen geen wapens, munitie, foto’s enz. worden doorgegeven. Het gezamenlijk oplossen van examenvragen zal individueel gedaan worden via de website van Fros. De luchtwapens (praktijk) kan op elke openingsdag, in aanwezigheid van een toegewezen begeleider! Voor deze cursus is de dezelfde regelgeving als voor de horeca van kracht. U moet een Covid Save Ticket hebben en u dient een mondmasker te dragen tot op het moment dat u zit. Aanvraag begeleider
De praktijk met luchtwapens en vuurwapens, gebeurt met een vaste begeleider.
De aanvraag van begeleider: U stuurt ruime tijd op voorhand een email naar: starttoshoot@triggervzw.be met volgende gegevens: * Onderwerp: aanvraag begeleiding * Naam en lidnummer * Emailadres en telefoonnummer * Alle dagen dat u beschikbaar bent om de praktijk uit te voeren. Voor de openingsuren, verwijzen we u graag naar de website.

We blijven onze cursisten volgen bij de praktijk, aanvraag voorlopige sportschutterslicentie, wegwijs met vuurwapens, theoretische en praktische proef en vervolgens de aanvraag tot het bekomen van een definitieve sportschutterslicentie. Van start tot einde is dit gemiddeld een 6 tot 7 maanden. (uitgez Coronatijden)
Door omstandigheden kan het altijd zijn dat de eerste maanden geen cursus zal worden gegeven. Hoe later op het jaar, hoe minder cursussen, muv. in november is er elk jaar één. Dadelijk na je aansluiting is het bijgevolg mogelijk om via “StartToShoot” een begeleider aan te vragen voor luchtwapens. De cursus volgt dan later.Let op!: Steeds gepast geld meebrengen om wapens te huren, te gebruiken in de club. Alsook voor het aanschaffen van munitie. Indien u wat wenst te drinken, in onze kantine, vragen we ook om gepast geld mee te brengen. Er is een mogelijkheid om een drinkkaart aan te kopen. Deze kost 13€ en geeft u recht op 10 consumpties. Zonder drinkkaartkost een consumptie €1,50.
Wij verwachten jullie op 19/02/2022 om 07:45 uur STIPT voor de nodige administratie Wij houden eraan mondmasker te dragen bij het verlaten van de wagen. Er worden géén mondmaskers verkocht. Indien u geen mondmasker bij zich heeft, is het verboden om de gebouwen te betreden, alsook de lessen te volgen!!!!!! Handen worden ontsmet tijdens het betreden van de kantine. Wij volgen strikt de coronaregels, erger zelfs! Zowel voor uw gezondheid, als de onze. Bij aankomst dient u zich één voor één aan te melden in het kantoor alwaar we u graag verder helpen. Na inschrijving neemt u plaats binnen in de kantine. Wij vragen om in je bubbel te blijven en de 1,5m afstand te respecteren.
Voor de rokers, binnen de gebouwen is er een algemeen rookverbod, buiten zijn er 2 assenpotten voorzien. Gelieve hier gebruik van te maken.
Lanyards (houwtouw) voor de scankaarten zijn vrijblijvend te koop in de kantine. Prijs: 3€/st. Scankaart dient steeds
zichtbaar gedragen!
De les starten stipt om 08:00.
De laatkomers worden later opgeroepen voor een volgende lessenreeks!
Verloop van de lessen:

Les 1: Wapens & munitie
Eddy Essers

ZA 19/2
08:00 – 09:00

MA 21/2
18:00 – 19:00

Les 2: Veiligheid op de stand, techniek en doping in de sport

Marcel Coenen

ZA 19/2
09:00 – 10:00

MA 21/2
19:00 – 20:00

Koffiepauze

ZA 19/2
10:00 – 10:15

MA 21/2
20:00 – 20:15

Les 3: Sportschutterslicentie

Marcel De Raeve

ZA 19/2
10:15 – 11:15

MA 21/2
20:15 – 21:15

Les 4: Wetgeving

Ilse Timmermans

ZA 19/2
11:15 – 12:15

MA 21/2
21:15 – 22:15


Donderdag 09/06/2022

Vanaf 19:00: Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie voor de leden van deze cursus, mits natuurlijk 3 maanden met lucht te hebben geschoten én minimum 12 beurten te hebben behaald in het schietboekje.

Enkel
na tijdige reservatie bij starttoshoot@triggervzw.be, kan je een afspraak bekomen voor het aanvragen van je VSSL.
Je krijgt een uur van reservatie toegewezen, alsook volgende vragen:

12€ tijdig gestort is op het rekeningnummer van het lidgeld. Mededeling: naam, lidnummer, aanvraag VSSL

Volgende documenten dienen compleet en in orde zijn:

 • Een medisch attest (VL3) dat niet ouder is dan drie maand. Kan aangevraagd via documenten@triggervzw.be
 • De geschreven toelating van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als een minderjarige de aanvraag indient. ...
 • Kopie van de identiteitskaart, recto verso
 • Een uittreksel uit het strafregister (voor het hanteren van wapens) dat niet ouder is dan drie maanden.(volgens art 596.1-5A ( wapens)
 • Aanvraagformulier VL1 ligt ter ondertekening op Trigger
  • o Al de VL-documenten kunnen worden aangevraagd bij documenten@triggervzw.be. De documenten die ter ondertekening dienen (na afspraak), liggen steeds op Trigger zelf, deze worden nooit naar de leden gemaild, bv VL1, VL2, VL11

  Indien de documenten
  niet compleet en/of in orde zijn, kan de aanvraag niet ingediend worden! U dient dan te wachten op de 2de donderdag volgende maand, om uw aanvraag in te dienen.
  Na ontvangst van jullie Voorlopige Sportschutterslicentie (VSSL) dienen jullie opnieuw, zoals bij de start luchtschieten, een aanvraag te doen bij starttoshoot@triggervzw.be voor een begeleider. Dit is zeer belangrijk!
  Deze gaat je opnieuw minimum 5 avonden begeleiden, dit totdat hij oordeelt dat jullie veilig, onder cameratoezicht van de standverantwoordelijke twee trimesters (3 maand en minimum één dag) minimum 12 schietbeurten gaat schieten. Liefst meer natuurlijk.
  Donderdag 8/09/2022
  Vanaf 19:00 Schiet- en Hanteringsproeven voor het bekomen van je SSL.
  Deelnemers dienen zich ruim voordien in te schrijven via Trigger secretariaat, S&H proeven, klikken op Trigger vzw.
  Na het slagen van beide proeven kan diezelfde dag jouw SSL worden aangevraagd, mits je de nodige formulieren bij je hebt. Hierover word je nog verder geïnformeerd.

  Algemeenheden

  De cursus is enkel voor aangesloten leden en verplicht voor leden: - niet in het bezit van een wapenvergunning - in het bezit van een wapenvergunning, maar die een nieuwe vergunning of sportschutterslicentie in een andere categorie willen. - actieve leden politie/leger dewelke geen houder zijn houder van brevet Nationaal parcours Andere leden zijn vrij de cursus te volgen. (bv. heropfrissing)
  De cursus en het gebruik van luchtdrukwapens/schietschijven tijdens deze cursus is gratis, munitie dient aangekocht in de club(€5), steeds met gepast geld! Inschrijven via: secretariaat@triggervzw.be
  We kijken uit naar uw aanwezigheid.
  Nog even de verschillende emailadressen gebruikt bij Trigger vzw op een rijtje:
  starttoshoot@triggervzw.be:
  • Aanvraag begeleiding (zowel voor lucht als vuurwapens)
  • Reservaties voor aanvraag VSSL – SSL (iedere 2e donderdag van de maand)
  ledenbewijs@triggervzw.be
  • Mailen van je bekomen licenties, zowel je VSSL als je SSL, USR of jachtverlof.
  secretariaat@triggervzw.be
  • - Attest mutualiteiten
  • Adreswijzigingen ed
  • Allerhande inschrijvingen
  documenten@triggervzw.be
  Bekomen van je VL documenten

  ————————————————————————

  Schiet & Hanteringsproeven Trigger VZW
  In de toekomst worden elke 2e donderdag van de maand S&H proeven georganiseerd bij Trigger. Wanneer er geen voldoende deelnemers zijn, worden deze automatisch ingeschreven voor de volgende maand, tenzij men anders wil.
  Aanmelden Schiet & Hanteringsproeven dient te gebeuren via de website van Trigger VZW. (
  www.triggervzw.be)

  reserveren h&s

  inschrijving