Trgger logo powered-3

Nieuwsbrief 22 januari 2022

Aan de houders van een 
voorlopige sportschutterslicentie 


Met deze willen de de houders van een vssl uitnodigen om deel te nemen aan een bijkomende trainingsavond, gegeven door Guido, en Harry op vrijdag 4/2/2022, vanaf 19:00 waarbij manipulaties en schieten met gladloopwapens uitgelegd worden, alsook het gebruik van de B stand en hoe richtmiddelen van een lang wapen dienen afgesteld te worden.
Tijdig melding van je aanwezigheid via 
starttoshoot@triggervzw.be


Namens het bestuur
Marcel De Raeve 
Voorzitter Trigger vzw