Hoe SPORTSCHUTTERSLICENTIE aanvragen ?

Aanvragen voor voorlopige- en definitieve sportschutterslicenties alsook voor de vijfjaarlijkse hernieuwingen dienen via onze club te gebeuren. Hiervoor organiseren wij elke 2de donderdag van de maand een sportschutterslicentie-avond in ons clublokaal.

U dient wel te reserveren !
Heel simpele regel: geen reservering: dan bent u niet welkom op de sportschutterslicentie-avond

Reserveren ENKEL via:
starttoshoot@triggervzw.be


knop-afspraak