Trigger kalender 2019 

 Meer informatie: Hier drukken

 
 

Nieuwe regeling aanmelden schutters in de club 

Vanaf 1 janiuari 2019 is er een nieuwe regeling van kracht voor de aanmelding van schutters in de club - hier te dukken voor meer informatie

 
 

 

 
 

 

 
 

Krijgt uw gemeente in 2019 een nieuwe naam door fusie ?  
Disclaimer 

Alle teksten, foto's en documenten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn enkel voor persoonlijk gebruik bestemd. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van hun auteur mogen ze niet worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, hetzij in uitgaven, hetzij via andere digitale media of website. Miskennen van de auteursrechten ZAL aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Voor meer informatie moet u contact nemen met Trigger VZW. Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen Trigger VZW of de auteurs niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De op deze website genomen standpunten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs.

 

 wenst u lid te worden, gelieve op de knop te drukken !

Nieuwe cursus: maart 2019

datum en specificaties volgen nog.

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  Lees meer »