Nieuwe deelnemers nog steeds welkom !!!!

zie hier de uitslag van februari 2019

 
 

Algemene vergadering Trigger vzw 

Op zondag 24 maart 2019 gaat vanaf 13.00 uur de jaarlijkse Algemene Vergadering van Triggervzw door in het clubhuis, Driepaalweg 21, 3680 Opoeteren.

Graag ontvingen we alle actieve leden (deze actieve leden ontvangen nog een uitnodiging).
Gewone leden zijn welkom NA schriftelijke reservatie via het secretariaat secretariaat@triggervzw.be

 
 

volmacht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


 

 
 

 

 

 wenst u lid te worden, gelieve op de knop te drukken !


Trigger kalender 2019 

 Meer informatie: Hier drukken

 
 


Disclaimer 

Alle teksten, foto's en documenten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn enkel voor persoonlijk gebruik bestemd. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van hun auteur mogen ze niet worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, hetzij in uitgaven, hetzij via andere digitale media of website. Miskennen van de auteursrechten ZAL aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Voor meer informatie moet u contact nemen met Trigger VZW. Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen Trigger VZW of de auteurs niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De op deze website genomen standpunten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs.