home
Homepage  » Europ. vuurw. richtlijn

 

1. Publicatie Omzetting Europese vuurwapenrichtlijn

Op 24 mei 2019 werd in het staatsblad de aanpassingen in het kader van de omzetting van de Europese vuurwapenrichtlijn met betrekking tot de wijzigingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens gepubliceerd. Een aanpassing van de wet gaat in voege 10 dagen na publicatie, behalve wanneer er specifieke termijn opgenomen zijn wat wil zeggen dat het meest van deze publicatie in voege gaat vanaf 3 juni 2019. U kan de tekst van de publicatie vinden via deze link.

Een belangrijke aanpassing die Europa voorzien had en die ook opgenomen werd in deze wijziging, is dat de wapens bedoelt in artikel 3,§1,19° WW (automatische wapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens) mogen verworven, voorhanden gehouden en overgedragen worden door houders van een sportschutterslicentie die:

 

1° het bewijs leveren dat ze actief trainen voor of deelnemen aan schietwedstrijden die worden erkend door een in België officieel erkende schietsportorganisatie (o.a. VSK) of door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie, en

2° een certificaat kunnen voorleggen van een in België officieel erkende schietsportorganisatie (o.a. VSK) waarin wordt bevestigd dat
• De sportschutter lid is van een schietvereniging en daar gedurende ten minste twaalf maanden regelmatig heeft getraind, en
• Het vuurwapen in kwestie voldoet aan de specificaties die vereist zijn voor de beoefening van een onderdeel van de schietsport dat wordt erkend door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie.

Indien er personen zijn die:
• Een sportschutterslicentie in de juiste wapencategorie(en) hebben (gedurende meer dan één jaar, om hiermee hun 12 maanden actief trainen aan te tonen)
• En een vergunning hebben voor een tot semiautomaat geconverteerd automatisch wapen die afgegeven is na 13 juni 2017,

Dienen deze in te loggen in de VSK lidzone, (inloggegevens kan u vinden op uw gele VSK-verbondskaartje) waar het formulier VLEUROPA1 beschikbaar is op basis waarvan u een aanvraag voor een certificaat kunnen indien bij de VSK.

Wie in het bezit is van een tot semiautomaat geconverteerd automatisch wapen en waarvan de vergunning werd afgeleverd voor 13 juni 2017, dient geen actie te ondernemen.

Buiten enkele technische aanpassing zijn ook nog volgende punten doorgevoerd:
• Vanaf 3 juni kunnen laders niet meer online gekocht worden.
• Vuurwapens die geconverteerd werden tot wapens die enkel blanke patronen verschieten, worden verboden of vergunningsplichtige. (zonder overgangsregeling)
• Er zijn 3 nieuwe categorieën verboden wapens:
o Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens
o Lange semiautomatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten.
(De verkoop van deze wapens is bij in voege gaan van de wet verboden. Wie een vergunning heeft voor dergelijk wapen die afgegeven is vanaf 14 juni 2017 heeft nog tot 3 september 2019 de tijd om het wapen aan te passen om in orde te zijn. Voor wie deze wapens vergund bezit van voor 14 juni 2017 is er geen probleem)
o Semiautomatische vuurwapens met centraalvuurpercussie met een ladercapaciteit van meer dan 10 (lange) of meer dan 20 (korte) patronen. (Het ministerieel besluit dat deze nieuwe beperking zal opleggen dient nog te verschijnen in het staatsblad.)

Ter aanvulling: in de wapenwet wordt artikel 45/2 ingevoegd, luidende:
“Art 45/2. Personen die een vuurwapen bedoelt in artikel 3 §1,19° of 20°, rechtmatig verwierven en registreerden voor 13 juni 2017, hetzij door een vergunning, hetzij door een registratie op grond van een jachtverlof, getuigschrift van bijzondere wachter of sportschutterslicentie, hetzij door een registratie in het register van een erkende persoon, mogen dit vuurwapen verder voorhanden hebben, mits aan de overige wettelijke voorwaarden inzake het voorhanden hebben van wapens is voldaan. Zij kunnen het betreffende vuurwapen enkel overdragen aan de sportschutters bedoelt in artikel 27, §3, vierde lid en aan daartoe erkende handelaars, verzamelaars en musea. Ze kunnen het vuurwapen tevens neutraliseren overeenkomstig artikel 3, §2, 3° of er afstand van doen.

In het volgende VSK tijdschrtift (De Olympische Schietsport) zal hier door Meester De Vidts dieper op ingegaan worden.