home
Homepage  » SSL  » Jaarl. Hernieuw. SSL

Jaarijkse hernieuwing van de SSLC 

DE HOUDER VAN DE LICENTIE MOET DIT ZELF DOEN !!!! 
(dus niet via TriggerVZW) 

Ten vroegste twee maanden en ten laatse één maand voor de verjaardag van de uitreiking van de SSLC 
Wat te doen: 
- Het sportschuttersboekje copieren 
zodat u kunt aantonen dat u 12 schietbeurten heeft gespreid over ten minste 2 trimesters. 

- Een recent (op het moment van aanvraag vernieuwing niet ouder dan 3 maand) 
uittreksel van de aanvrager zijn strafregister (USR) 

- Een aan de aanvrager zelf geadresseerde omslag, voldoende gefrankeerd. 

- Het aanvraagformulier invullen en bijvoegen (VL-12 )Dit alles te zenden naar:
V.S.K. VZW - Afd Sportschutterslicenties 
Boomgaardstraat 22 Bus 7 
2600 Berchem 

Indien uw dossier OK is ontvangt u per post een zegel die u op de achterzijde van uw licentie in het daarvoor voorziene vak moet kleven. 

vanaf dat moment moet u uw sportschuttersboekje opnieuw beginnen te nummeren vanaf nr 1 

U kunt 4 keer verlengen... daarna moet deze opnieuw aangevraagd worden.