home
Homepage  » Ledenzaken  » lidgelden nieuwe leden

Lidgelden nieuwe leden 

Het lidmaatschap is gesteld op € 80 per jaar.

Vanaf 2014 zijn de kaarten voor elke schutter gratis te verkrijgen bij de standverantwoordelijke, voor deze service betaalt U 15 euro extra per jaar.
Personen die na 1 november aansluiten zijn ook reeds lid voor het volgend boekjaar.
Hierbij dient een instap premie van nog eens € 75 geteld te worden. (Dit is enkel, het eerste jaar, de daaropvolgende jaren is het lidgeld gesteld op € 80 euro/jaar)  (ex-leden die terug lid willen worden betalen deze premie opnieuw)
Het lidmaatschap van een 2de lid van een gezin (echtgeno(o)t(e) of inwonende ongehuwde kinderen bedraagt enkel € 55 jaarlijks en is vrij van de instappremie. (enkel voor geldig voor personen wonende op hetzelfde domiciel)
Minderjarige leden betalen enkel de bijdrage aan de federatie (VSK) € 12,5. Een der ouders of een verantwoordelijke persoon moet echter lid zijn.
De aanvrager gaat akkoord dat alle VERHOGINGEN van de persoonlijke jaarbijdragen naar VSK kunnen worden doorgerekend naar hem/haar toe.