home
Homepage  » Ledenzaken  » lidgelden nieuwe leden

Lidgelden nieuwe leden 

Het lidmaatschap is gesteld op € 95 per jaar.

Vanaf 2014 zijn de schietschijven voor elke schutter gratis te verkrijgen bij de standverantwoordelijke, deze service is in de € 95 lidgeld inbegrepen.

Personen die na 1 november aansluiten zijn ook reeds lid voor het volgend boekjaar.

Bij het eerste lidmaatschapsjaar dient een instap premie te tellen van € 75. (Dit is enkel, het eerste jaar, de daaropvolgende jaren is het lidgeld gesteld op € 95 euro/jaar dit is inclusief schietschijven)  (ex-leden die terug lid willen worden betalen deze premie opnieuw)

Het lidmaatschap van een 2de lid van een gezin (echtgeno(o)t(e) of inwonende ongehuwde kinderen bedraagt enkel € 70 jaarlijks en is vrij van de instappremie. (enkel voor geldig voor personen wonende op hetzelfde domiciel) dit bedrag is inclusief schietschijven.

Minderjarige leden betalen enkel de bijdrage aan de federatie (VSK) € 12,5. Een der ouders of een verantwoordelijke persoon moet echter lid zijn en steeds de minderjarige begeleiden tijdens verblijf in de club.
.
De aanvrager gaat akkoord dat alle VERHOGINGEN van de persoonlijke jaarbijdragen naar VSK kunnen worden doorgerekend naar hem/haar toe.