home
Homepage  » Ledenzaken  » Scankaart

Scankaart 

 OPGEPAST !!!! 

De scankaart die u nu in gebruik heeft zal de komende jaren niet vervangen worden, zoals dat tot nu wel het geval was. 
Deze kaart gaat gebruikt worden voor verschillende jaren ! 

Dus op het einde van het jaar uw scankaart niet in de afvalbak kieperen ! 


Vervanging lidkaart bij verlies of beschadiging: 

Bij verlies of beschadiging van uw scankaart kan u bij het secretariaat een nieuwe kaart aanvragen 
tegen de prijs van 10 euro (op voorhand te betalen). 

U ontvangt uw nieuwe scankaart dan per post !