home

We melden u het overlijden van

Wieske Vanierschotmama van ons lid Roger Oeyen


Rouwadres: familie Oeyen-Vanierschot
p/a Brogelerweg 24
3950 BocholtMet deze wensen we namens bestuur en leden van Trigger vzw
de familie heel veel sterkte.


Nieuwe cursus gaat van start op zaterdag 29 juni 2019 

Derde LESSENREEKS TRIGGER VZW 2019

Op zaterdag 29/6/2019 zal TRIGGER VZW opnieuw starten met een lessenreeks voor nieuwe leden.

Verloop van de cursus:
Tijdens de eerste cursusdag zal minder praktijk gegeven worden maar voorkeur aan theorie. Praktijk met onze luchtwapens kan op elke openingsdag.(zie ons web)
Op maandag 1/7/2019 vanaf 19:00 uur zal een bijkomende les gegeven worden, meer gericht naar de praktijk. We blijven onze cursisten volgen bij de praktijk, aanvraag voorlopige sportschutterslicentie, wegwijs met vuurwapens, theoretische en praktische proef en vervolgens de aanvraag tot het bekomen van een definitieve sportschutterslicentie. Van start tot einde is dit een 7- tal maanden.
We verwachten de cursisten op 29/6/2019 om 08:00 uur en gebruiken het eerste half uurtje voor administratie.

Aanmelding tussen 08:00 - 08:30

Les 1: Wapens en munitie

Eddy Essers : 08:30 - 10:00

Koffiepauze : 10:00 - 10:15

Les 2: Veiligheid op de stand en techniek
Veiligheid in het algemeen/doping in de sport

Marcel COENEN : 10:15- 12:15


Broodjesmaaltijd : 12:15 - 12:45

‘s Morgens zal met een bestellijst voor een broodje worden rondgegaan.

Les 3: Sportschutterslicentie

Jaak Peeters : 12:45 - 13:15


Les 4: Wetgeving

Marcel De Raeve : 13:15 - 14:30


Les 5: Examenvragen

Rudy Loysch : 14:30 - einde overlopen van examenvragen

 

Maandag 17/06/2019

Vanaf 18:00 zullen trainers aanwezig zijn om vroege vogels reeds wegwijs te helpen met training luchtwapens. Einde voorzien rond 22;00

Donderdag 12/09/19

Vanaf 19:00 Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie voor de leden van cursus 29/6/2019
Mee te brengen doc: USR – Doktersattest – kopij IK- €12 te storten op rekening lidgelden

Maandag 23/9/19
De inmiddels houders van Voorlopige sportschutterslicentie (VSSL) zijn uitgenodigd voor het vervolg van de cursus.
19:00 uur: Rondleiding vuurwapenstanden, voorstelling wapens, door Jan Vanlee
Eerste schot met vuurwapens onder toezicht van individuele trainers.

Donderdag 10/10/2019
Vanaf 19:00 Schiet- en Hanteringsproeven. Deelnemers dienen zich ruim voordien in te schrijven via VSK, S&H proeven, klikken op Trigger vzw 10/10/19

Algemeenheden
De cursus is enkel voor aangesloten leden en verplicht voor leden:
- niet in het bezit van een wapenvergunning
- in het bezit van een wapenvergunning, maar die een nieuwe vergunning of
sportschutterslicentie in een andere categorie willen.
- leden politie niet houder van brevet Nationaal parcours
- Andere leden zijn vrij de cursus te volgen. (bv. heropfrissing)
De cursus en het gebruik van luchtdrukwapens/schietschijven tijdens deze cursus is gratis, munitie dient aangekocht in de club. Voorzie jullie van wisselgeld.

Inschrijven kan enkel via: secretariaat@triggervzw.be
Leden die bij een vorige cursus lessen gemist hebben, kunnen volgens de agenda hun gemiste les volgen. Graag melding vooraf.
Aansluiten bij onze club kan door te surfen naar onze website www.triggervzw.be . In de linker kolom “Ledenzaken” aanklikken, vervolgens “Online lidmaatschap”, het formulier invullen en verzenden. Onze secretaris zorgt voor de verdere afhandeling. hier drukken voor aanvraag lidmaatschap

De Raeve Marcel

Voorzitter Trigger vzw


 

1. Publicatie Omzetting Europese vuurwapenrichtlijn

Op 24 mei 2019 werd in het staatsblad de aanpassingen in het kader van de omzetting van de Europese vuurwapenrichtlijn met betrekking tot de wijzigingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens gepubliceerd. Een aanpassing van de wet gaat in voege 10 dagen na publicatie, behalve wanneer er specifieke termijn opgenomen zijn wat wil zeggen dat het meest van deze publicatie in voege gaat vanaf 3 juni 2019. U kan de tekst van de publicatie vinden via deze link.

Een belangrijke aanpassing die Europa voorzien had en die ook opgenomen werd in deze wijziging, is dat de wapens bedoelt in artikel 3,§1,19° WW (automatische wapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens) mogen verworven, voorhanden gehouden en overgedragen worden door houders van een sportschutterslicentie die:

 

1° het bewijs leveren dat ze actief trainen voor of deelnemen aan schietwedstrijden die worden erkend door een in België officieel erkende schietsportorganisatie (o.a. VSK) of door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie, en

2° een certificaat kunnen voorleggen van een in België officieel erkende schietsportorganisatie (o.a. VSK) waarin wordt bevestigd dat
• De sportschutter lid is van een schietvereniging en daar gedurende ten minste twaalf maanden regelmatig heeft getraind, en
• Het vuurwapen in kwestie voldoet aan de specificaties die vereist zijn voor de beoefening van een onderdeel van de schietsport dat wordt erkend door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie.

Indien er personen zijn die:
• Een sportschutterslicentie in de juiste wapencategorie(en) hebben (gedurende meer dan één jaar, om hiermee hun 12 maanden actief trainen aan te tonen)
• En een vergunning hebben voor een tot semiautomaat geconverteerd automatisch wapen die afgegeven is na 13 juni 2017,

Dienen deze in te loggen in de VSK lidzone, (inloggegevens kan u vinden op uw gele VSK-verbondskaartje) waar het formulier VLEUROPA1 beschikbaar is op basis waarvan u een aanvraag voor een certificaat kunnen indien bij de VSK.

Wie in het bezit is van een tot semiautomaat geconverteerd automatisch wapen en waarvan de vergunning werd afgeleverd voor 13 juni 2017, dient geen actie te ondernemen.

Buiten enkele technische aanpassing zijn ook nog volgende punten doorgevoerd:
• Vanaf 3 juni kunnen laders niet meer online gekocht worden.
• Vuurwapens die geconverteerd werden tot wapens die enkel blanke patronen verschieten, worden verboden of vergunningsplichtige. (zonder overgangsregeling)
• Er zijn 3 nieuwe categorieën verboden wapens:
o Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens
o Lange semiautomatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten.
(De verkoop van deze wapens is bij in voege gaan van de wet verboden. Wie een vergunning heeft voor dergelijk wapen die afgegeven is vanaf 14 juni 2017 heeft nog tot 3 september 2019 de tijd om het wapen aan te passen om in orde te zijn. Voor wie deze wapens vergund bezit van voor 14 juni 2017 is er geen probleem)
o Semiautomatische vuurwapens met centraalvuurpercussie met een ladercapaciteit van meer dan 10 (lange) of meer dan 20 (korte) patronen. (Het ministerieel besluit dat deze nieuwe beperking zal opleggen dient nog te verschijnen in het staatsblad.)

Ter aanvulling: in de wapenwet wordt artikel 45/2 ingevoegd, luidende:
“Art 45/2. Personen die een vuurwapen bedoelt in artikel 3 §1,19° of 20°, rechtmatig verwierven en registreerden voor 13 juni 2017, hetzij door een vergunning, hetzij door een registratie op grond van een jachtverlof, getuigschrift van bijzondere wachter of sportschutterslicentie, hetzij door een registratie in het register van een erkende persoon, mogen dit vuurwapen verder voorhanden hebben, mits aan de overige wettelijke voorwaarden inzake het voorhanden hebben van wapens is voldaan. Zij kunnen het betreffende vuurwapen enkel overdragen aan de sportschutters bedoelt in artikel 27, §3, vierde lid en aan daartoe erkende handelaars, verzamelaars en musea. Ze kunnen het vuurwapen tevens neutraliseren overeenkomstig artikel 3, §2, 3° of er afstand van doen.

In het volgende VSK tijdschrtift (De Olympische Schietsport) zal hier door Meester De Vidts dieper op ingegaan worden.

 

 

VSK Nieuwsbrief mei 2019 - hier drukken

VSK Nieuwsbrief juni 2019 - hier drukken

 wenst u lid te worden, gelieve op de knop te drukken !

Disclaimer 

Alle teksten, foto's en documenten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn enkel voor persoonlijk gebruik bestemd. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van hun auteur mogen ze niet worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, hetzij in uitgaven, hetzij via andere digitale media of website. Miskennen van de auteursrechten ZAL aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Voor meer informatie moet u contact nemen met Trigger VZW. Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen Trigger VZW of de auteurs niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De op deze website genomen standpunten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs.

 

zoeken

kalender
<  Juni 2019  >
M D W D V Z Z
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930