home

Beste leden,

De regels opgelegd door de regeringen naar aanleiding van het corona-Virus zijn duidelijk. Geen sportactiviteiten meer al zeker tot en met 5 april. Van zodra VSK heeft vernomen dat er sprake was van sluitingen van de schietclubs, hebben zij reeds het probleem van het niet behalen van schietbeurten aangehaald bij Sport Vlaanderen en zij zijn met VSK als vertegenwoordigers van de unisportfederatie in gesprek gegaan. Zij hebben verschillende pistes besproken.

VSK is dan ook blij dat zowel Sport Vlaanderen als het kabinet van de minister van sport hun voorstel gevolgd hebben.

Hieronder de officiële communicatie vanuit Sport Vlaanderen:

Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

Daarom besliste de Vlaamse Regering tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

1.Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

- eventuele schietbeurten inhalen
- deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
 

De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).

Enkele voorbeelden
- Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige)vervaldatum 8/4/2020

- Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020
heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020.

2.Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.
Door op onderstaande knop te drukken kan u het Besluit vinden van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport.

 

Ook de
- Sportschutterslicentie-avonden
- Algemene Vergadering
- Theoretische & praktische proeven
- Wedstrijden
GAAN NIET DOOR !

 
 

Zijn er vragen liefst via mail naar secretariaat@triggervzw.be
Voor alles wat betreft SSL: per post sturen naar de zetel van de vzw of in de brievenbus BIJ DE VOORZITTER.

 


VSK werkt verder achter gesloten deuren (18-3-2020)

Rekening houdend met de vernieuwde richtlijnen, tracht VSK haar werking verder te zetten, achter gesloten deuren en met minimale bezetting.

VSK vraagt dan ook met aandrang om geen dossiers fysiek naar VSK te brengen.
I.v.m. de vraag over het niet kunnen behalen van de schietbeurten, hebben wij nog geen antwoord mogen ontvangen van het kabinet. Wij adviseren uw aanvraag of validering toch al op te sturen met de melding dat u uw schietbeurten niet heeft kunnen behalen tgv het sluiten van de schietstanden tgv Corona.


Disclaimer 

Alle teksten, foto's en documenten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn enkel voor persoonlijk gebruik bestemd. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van hun auteur mogen ze niet worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, hetzij in uitgaven, hetzij via andere digitale media of website. Miskennen van de auteursrechten ZAL aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Voor meer informatie moet u contact nemen met Trigger VZW. Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen Trigger VZW of de auteurs niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De op deze website genomen standpunten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs.

 

zoeken

kalender
<  April 2020  >
M D W D V Z Z
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930